Skip to content

GENERALFORSAMLING I FORENINGEN STUDENTERHUSET

Torsdag d. 30. marts 2023 kl. 17.00 i Main Hall på 1. sal.

UDKAST TIL DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2022
  Foreligger på Generalforsamlingen
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
  Budgetforslag for 2023
 6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab I henhold til det godkendte årsregnskab
  Bestyrelsen foreslår årsresultatet overført til egenkapitalen.
 7. Valg af forperson, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  Opstillinger skal sendes til forperson@studenterhuset.com senest torsdag d. 16.3.2023 kl. 17.
  Kontakt meget gerne forperson Sarah hvis du overveje at opstille, så du kan få en introduktion til arbejdet.
 8. Valg af revisor
  Bestyrelsen indstiller Redmark A/S som fortsættende revisor.
 9. Indkomne forslag
  Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring. Forslag vil være tilgængeligt her på siden senest 1 uge inden generalforsamlingen.
  VEDTÆGTER 2022
  VEDTÆGTSFORSLAG 2023
   

  Det er muligt at stille forslag til generalforsamlingen. Forslag skal være sendt til forperson@studenterhuset.com senest torsdag d. 16.3.2023 kl. 17.

 10. Eventuelt

STUDENTERHUSET

Købmagergade 52
1150 København K

Studenterhuset er et af Københavns livligste café-/spillesteder og det mest levende kulturelle og faglige omdrejningspunkt for studentermiljøet i Københavnsområdet.

Back To Top