Skip to content

Om Studenterhuset

De studerendes hus for aktiviteter, fester og ideer

Studenterhuset er placeret i Indre by – lige ved Rundetårn. Vi er stedet, hvor ALLE studerende fra alle studier mødes, og hvor særligt studerende på tværs af Københavns Universitets mange fakulteter og fag kan samles.

Huset er drevet af studerende sammen med en lille stab af ansatte, og vi forsøger i fællesskab at skabe masser af god stemning, debatter, koncerter, events og aktiviteter.

Drevet af studerende for studerende

Billig kaffe og hyggelig atmosfære
Som studerende på KU er du automatisk medlem af Studenterhuset, og får ekstra fordelagtige priser på drikkevarer, snacks og entré. Hvis du er studerende på en anden uddannelsesinstitution, kan du melde dig ind og få samme fordele som KU-studerende.

Vi laver også aktiviteter uden for Købmagergade. Vi holder arrangementer og fester ude i byen og afvikler Københavns Universitets Festival hvert år.

Bæredygtighed
Studenterhuset arbejder for at studerende og universiteter gør en bæredygtigheds-forskel.
Vi forsøger løbende at minimere vores eget klimaaftryk ved at begrænse vores forbrug af vand, elektricitet, plast, papir m.m, og ved at udvælge bæredygtige produkter til caféen.
Vi starter også bæredygtighedsprojekter, som forsøger at gøre en forskel på hele universitetet eller i København.

En international studieby
Der er rigtig mange internationale studerende i København, og her i Studenterhuset sørger vi for, at næsten alle vores aktiviteter også er for dem.

Langt de fleste af vores events og arrangementer er på engelsk, og vi tilbyder mentoraktiviteter og andre arrangementer, der giver de internationale studerende en god indgangsvinkel og forståelse for København som studieby. Så forvent at vi taler engelsk sammen, når du melder dig som frivillig.

Af og for studerende – gennem frivillighed
Vi er typisk ca. 200 frivillige fra op til 40 nationaliteter i Studenterhuset. Desuden er vi et lille sekretariat, som står for økonomistyring, indkøb, hjælp til aktivitetsudvikling m.m. Der er altid en lønnet medarbejder tilstede i huset for at sikre, at alle har det godt, og at vi overholder reglerne om alkoholbevilling, støj m.m.

Studenterhuset er en selvstændig forening i tilknytning til Københavns Universitet og ledes af en frivillig bestyrelse bestående af studerende. Det er vores opgave at udvikle og drive aktiviteter af og for studerende.

Privatlivspolitik for Studenterhuset
Her finder du vores Privatlivspolitik for Studenterhuset.

STUDENTERHUSET

Købmagergade 52
1150 København K
CVR 15617837

Studenterhuset er et af Københavns livligste café-/spillesteder og det mest levende kulturelle og faglige omdrejningspunkt for studentermiljøet i Københavnsområdet.

Back To Top