Sustainable City

Sustainable City startede i november 2017, og hvert forløb følger et semester på ca. 5 måneder. Projektet har igennem tre semestre dannet grobund for, at studerende med interesse for bæredygtighed har haft mulighed for at komme og udvikle deres idéer, så det kan blive til bæredygtige projekter.

Projektet består af projektudviklende workshops med et bæredygtighedtema. Her inviteres studerende til frivilligt at engagere sig i at udvikle løsninger, som kan være medvirkende til at gøre København mere bæredygtig.

Konceptet bag Sustainable City 

Blandt studerende er der stor interesse for at engagere sig i bæredygtighed i dagligdagen, men de fleste savner indgange til, hvordan de kan bidrage med deres faglighed og engagement på en måde, hvor de gør en reel forskel i samfundet.

Det har været projektets formål både at åbne de studerendes mindset op for omverdenen og selv proaktivt at søge omverdenskontakt ved at bevæge sig udenfor universitetet til byen, virksomheder og borgere.

Med projektet ønskede vi at vise studerende, at de ved at engagere sig kan gøre en forskel, samt at udvikle forandringsagenter og kandidater med nye kompetencer indenfor organisation, drift, idéudvikling, consulting og bæredygtighed til gavn for erhvervsliv og samfund.


Nedenfor kan du læse mere om de 6 konkrete projekter, der er blevet skabt gennem Sustainable City. 

Let’s shape Ørestad together!

Gruppen Øre ‘start er en gruppe studerende, som tog udgangspunkt i bæredygtighed igennem ubenyttede og tomme byrum. Ørestad er stadig en forholdsvis ny bydel på Amager, som mangler et sted, hvor man kan mødes og udvikle lokale kollektive aktiviteter.

Formålet med Øre ‘start er at at skabe et levende og dynamisk område i Ørestad Syd, som beboerne har lyst til aktivt at bruge, og dermed skabe et mere bæredygtigt byrum.

Konceptet bliver forskellige farvede ”Urban boxes”, f.eks. en ”grøn kasse ” til mini have, ”Gul solfangerkasse” til natlampe, ”Naturkasse” til tegning eller skrivning og ”blå læsekasse” til bøger. Kasserne skal danne rammen om dette nye samlingssted. Herefter skal beboerne være med til at sørge for at bygge videre og vedligeholde området.

Projektet Øre ‘start har fået mulighed for at benytte området omkring Royal Arena til deres projekt.

Kasserne skal udvikles og bygges i samarbejde med indbyggerne i Ørestad. Det vil blive gjort med to forskellige interaktive workshops. Den første skal være en idégenerende workshop, hvor der skal deles tanker om projekts vision og udvikle en model af projektet. Anden workshop skal samle folk til at bygge kasserne ude ved Royal Arena sammen med de lokale.

De to workshops forventes afholdt i foråret 2020, hvis du er interesseret i at vide mere, kan du følge gruppen på deres Facebookside eller kontakt dem på mail: orestart.interact@gmail.com

RecycleInDenmark

Recycle In Denmark består af studerende som informerer om affaldssortering i Danmark.

Udgangspunktet for projektet var, at der på daværende tidspunkt ikke fandtes en engelsk version af de forskellige kommunale affaldssorteringsregler. Turismen til Danmark vokser konstant, og vi har hvert år tusindvis af internationale studerende, der kan finde det vanskeligt at affaldssortere i Danmark, fordi vejledningerne kun findes på dansk.

Gruppen har derfor lavet en hjemmeside: www.recycleindenmark.com/ hvor de i første omgang har oversat affaldssorteringsregler i København og andre studiebyer til engelsk.

Planen fremover er at oversætte reglerne til flere sprog og for flere kommuner.

For mere information om projektet besøg Recycle in Denmarks Facebookside

Bæredygtig Onsdag

Bæredygtig Onsdag blev til, da en gruppe studerende i efteråret 2018 fastsatte sig et mål om at indføre en kødfri dag om ugen på Københavns Universitet, under det mere etableret koncept og navn Meatless Monday.

Efter et semester med idéudvikling og tilpasning til lokale steder fik gruppen HUMrådet på Københavns Universitets Humanistiske Fakultet på Søndre Campus til at implementere en kødfri dag i deres kantine.

Konceptet er nu blevet lanceret på hele Søndre Campus i foråret 2019 under titlen Bæredygtig Onsdag. Grundet praktikaliteter var det ikke muligt at lægge den kødfri dag om mandagen, og derfor så de sig nødsaget til at ændre navnet, men konceptet er det samme.

Læs artikel om resultatet af deres arbejde her

Fair Fashion

Fair Fashion er et éndags-event, der sætter fokus på bæredygtige måder at forny sin garderobe på. De studerende fokuserer på fænomenet ”Clothes Swapping”, der har resulteret i to meget succesfulde events.

Det første event var et marked, hvor man kunne komme og bytte sit tøj til noget andet. Ved det andet event udvidet de konceptet, hvor de udover at facilitere et clothes swapping-marked også stod for workshops, hvor deltagerne lærte, hvordan de kan lave totebags ud af gamle t-shirts.

Derudover fik gruppen lavet samarbejde med Repair Café Danmark, som deltog i eventet, og det betød, at hvis deltagerne byttede sig til noget tøj med f.eks. et hul i, eller til noget tøj der skulle sys lidt ind, så stod Repair Café klar til at hjælpe.

Bæredygtig KU’s Forårsfestival

Bæredygtig KU’s Forårsfestival

I projektperioden har Studenterhuset 2 gange afholdt KU’s Forårsfestival, og begge gange har en gruppe fra Sustainable City arbejdet med indsamling af de plastikkopper, der bliver udleveret på festivalen.

Konceptet har begge gang været at lave en pantbod, hvor festivalgæsterne har kunnet aflevere 25 plastikkopper og få udleveret 1 voucher glædende til 1 drikkevarer.

Ved festivalen i 2018 blev der indsamlet ca 50% af de udleverede plastikkopper, og ved festivalen i 2019 blev der indsamlet 85% af de udleverede plastikkopper.

Dette projekt er nu blevet en etableret løsning på KU’s Forårsfestival og vil køre indtil der bliver implementeret en løsning uden éngangsplastikkopper.

Sustainable Campus – Frederiksberg

Sustainable Campus – Frederiksberg består af en gruppe studerende på Frederiksberg Campus, der har kastet sig over en række klimatiltag på deres lokale campus.

De er gået i dialog med ledelsen og de lokale initiativer på campus, og har selv igangsat flere bæredygtige tiltag.

Første tiltag var en kampagne med fokus på mindre brug af éngangsplastik, de steder hvor Frederiksberg Campus benytter plastikglas. Efterfølgende har de arbejdet på at få indført pantsystemer på campus, og de opfordrer de studerende til at bruge mere bæredygtige søgemaskiner som Ecosia.org, der planter træer, når man laver søgninger. Ecosia.org har i denne forbindelse lavet et link til de studerende, hvor de kan se, hvor mange træer KU-studerende planter ved at bruge linket.

VERDENSMÅL NR. 11 – BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

#11: GØR BYER, LOKALSAMFUND OG BOSÆTTELSER INKLUDERENDE, SIKRE, ROBUSTE OG BÆREDYGTIGE

Delmål:

11.3: Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig, og kapaciteten til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og forvaltning i alle lande skal styrkes.

12.8: Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

13.3: Undervisning, oplysning og den menneskelige og institutionelle kapacitet skal forbedres ift. modvirkning, tilpasning, skadesbegrænsning og tidlig varsling af klimaændringer.


Sustainable City er en del af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling

FN’s 2030-agenda for bæredygtig udvikling, vedtaget af verdens stats- og regeringsledere i september 2015,  er en ny handlingsplan for mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på med 17 bæredygtighedsmål (SDG) og 169 delmål.

I Sustainable City har studerende mulighed for at arbejde indenfor målene:

7: Bæredygtig energi

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

12: Ansvarligt forbrug og produktion

13: Klimaindsats

14: Livet i havet

15: Livet på land