Student Refugees

Student Refugees er et studenterdrevet projekt, som har til formål at støtte personer med flygtningebaggrund i at søge ind på videregående uddannelser i Danmark og at støtte dem efter de er blevet optaget.

Projektet bygger på tanken om, at uddannelse skal være for alle.


Konceptet bag Student Refugees 

Personer med flygtningebaggrund i Danmark har et andet udgangspunkt for at forstå og agere i det danske uddannelsessystem. Ligeledes kan de efter at være blevet optaget have svært ved socialt og praktisk at finde sig til rette i en dansk uddannelseskontekst.

Projektet skal sikre, at alle opnår lige adgang til støtte, informationssøgning, valg og optagelse i det danske uddannelsessystem. Det gør projektet igennem frivillighed og peer-to-peer indsatser.

 FN´s Verdensmål nr. 4 skal sikre lige gang til uddannelse for alle  

Netop FN´s verdensmål nr. 4 er udgangspunktet for Student Refugees. Målet er at alle skal kunne opnå samme rettigheder til uddannelse uanset køn, etnicitet og baggrunde.

Forud for projektet blev det identificeret, at personer med flygtningebaggrund i stigende grad støder på udfordringer i det danske uddannelsessystem, når de søger optagelse. Ydermere kan den konstante politiske forandring på området gøre det sværere for personer med flygtningebaggrund at opfylde adgangskravene.

Som konsekvens herfra lever antallet af folk med flygtningebaggrund, der søger optagelse på en uddannelse i Danmark, ikke op til det potentiale, der egentligt foreligger hos gruppen.

Der findes ingen reel statistik over antallet af personer med flygtningebaggrund optaget på videregående uddannelser grundet manglede registrering.

At personer med flygtningebaggrund ikke får færdiggjort deres universitetsuddannelse er et enormt spild at kompetencer. Ydermere påvirker det social mobilitet for gruppen og kan have en negativ virkning på integrationsprocessen og muligheden for at bidrage til samfundet.

Projektets formål har været og er stadig at ændre denne udvikling og sikre at flere personer med flygtningebaggrund får de bedst mulige vilkår for at få færdiggjort deres universitetsuddannelser og udnyttet deres kompetencer.


De frivillige

De frivillige i Student Refugees fortjener en stor cadeau for deres enorme indsats i projektet. Vi sætter stor fokus på at fremme frivillighed og frivillig ledelse, og vi støtter projektstyring og vejledning til de frivillige.

Projektet anses som tosidet i forhold til formålet: først og fremmeste ønsker vi at støtte personer med flygtningebaggrund til at komme ind på- og færdiggøre – en uddannelse i Danmark.

Samtidig ønsker vi at øge studerendes interesse i – og ønske om – at engagere sig i samfundsproblematikker, her især med fokus på FN´s Verdensmål. Formålet med et øget samfundsengagement blandt studerende har været afgørende i forhold til de studerendes rolle i at drive og udvikle Student Refugees.


Indsatsen

Projektet Student Refugees har fokuseret på tre indsatsområder: En vidensplatform, ansøgningscaféer og mentorordningen Studiemakkere.

Tredelingen af projektet har sikret, at personer med flygtningebaggrund uanset sted i processen imod en universitetsuddannelse har kunne søge viden og støtte i Student Refugees, hvor de frivillige står klar til at støtte dem. Projektet skaber også mulighed for at de personer, som deltager i projektet som brugere, kan blive frivillige i projektet på sigt og dermed være med til selv at støtte personer med sammen baggrund i vejen imod uddannelse.

Du kan se projektets forskellige tilbud herunder.

VERDENSMÅL NR. 4 – KVALITETSUDDANNELSE

#4: SIKRE ALLE LIGE ADGANG TIL KVALITETSUDDANNELSE OG FREMME ALLES MULIGHEDER FOR LIVSLANG LÆRING

Delmål:

4.3 Inden 2030 skal alle kvinder og mænd sikres lige adgang til teknisk, erhvervs- og højere uddannelse, herunder universitet, i høj kvalitet og til en overkommelig pris.

8.6: Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres.

10.3: Alle skal sikres lige muligheder, ligesom samfundsforårsagede uligheder skal reduceres, bl.a. ved at afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke, og ved at fremme hensigtsmæssig lovgivning, politikker og foranstaltninger til at imødegå dette.


Student Refugees er en del af Studenterhusets Laboratorium for Samfundsengagement, støttet af Tuborgfondet og Københavns Universitet.

Websitet www.StudentRefugees.dk er et samarbejde mellem Studenterhuset og Danske Studerendes Fællesråd (DSF) og er støttet af European Students’ Union initiative, Together Moving Forward.

Website: StudentRefugees.dk

Studentrefugees.dk fungerer som en vidensplatform, som samler al information personer med flygtningebaggrund har brug for, når de skal navigere i det danske uddannelsessystem. Der findes information om alt fra rettigheder til uddannelse, uddannelsesmuligheder til optagelsesprocessen. Informationen findes både på dansk og engelsk.

Studentrefugees.dk bliver både brugt direkte af målgruppen, men fungerer også som værktøj for uddannelsesinstitutioner og for de frivillige i Student Refugees, når de møder personer med flygtningebaggrund i ansøgningscaféerne.

Hjælp til ansøgningsprocessen

Frivillige yder støtte til ansøgningsprocessen til personer med flygtningebaggrund, som ønsker at søge ind på en videregående uddannelse.

I månederne januar-marts afholder Student Refugees hver onsdag en ansøgningscafé i Studenterhuset, hvor frivillige studerende i projektet står til rådighed for at støtte og sparre omkring ansøgningsprocessen til universitet. Resten af året er det muligt at kontakte Student Refugees frivillige via mail og aftale individuelle møder.

De frivillige tager imod alle typer af uddannelsesrelaterede spørgsmål – alt fra hjælp til at undersøge mulige uddannelser til hjælp til at kigge på den motiverede ansøgning.

Studentrefugees.dk og på vores Facebookside kan du finde information om, hvordan du kan kontakte Student Refugees frivillige.

Studiemakkere

Studiemakkere opstod for at understøtte personer med flygtningebaggrund i at navigere i en dansk uddannelseskultur, der både socialt, praktisk og akademisk er meget forskellig fra hjemlandets.

Projektet støtter personer med flygtningebaggrund, der er blevet optaget på universitet, i at få den bedst mulige start på livet som universitetsstuderende i Danmark. De frivillige i projektet hjælper ved at videreformidle deres egen viden omkring uddannelsen og studielivet i Danmark. Samtidig får de frivillige mulighed for at lære om et andet samfund og en anderledes kultur.

Frivillige studerende matches op med en person med flygtningebaggrund, og de mødes løbende i par fra studiestart i august frem til slutningen af første semester i februar.