Sustainable Study Life

Sustainable Study Life består af flere sideløbende, lokalt forankrede studenterdrevne projekter, placeret på forskellige uddannelser. Formålet er at skabe dialog og samhørighed blandt studerende indenfor deres fagmiljøer for at nedbryde fordomme omkring en usund præstationskultur præget af mistrivsel og stress. Samtidig indgår erhvervslivets aftagere som rollemodeller for at tydeliggøre arbejdsmarkedets forventninger til de studerende, hvor fokus er at et sundt studiemiljø som medfører et sundt arbejdsliv.

Hvorfor Sustainable Study Life?

En trivselsundersøgelse blandt studerende på Københavns Universitet viser at 47% af de studerende har oplevet fysiske stresssymptomer i hverdagen og 69% op til eksamen. En tendens som hverken er i Universiteternes, de studerendes eller de virksomheder som bliver kommende arbejdsgiveres interesse.

Rigtig mange studerende ønsker at engagere sig i at skabe en mere bæredygtig studiekultur, men ved ikke, hvordan de skal gribe det an. Samtidig er der en forståelse af et fremtidigt arbejdsmarked, hvor kun den højeste karakter og et 50 timers studie skaber vejen til en lykkelig karriere.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet findes ”Pusterummet, ” som er en studenterdrevet forening der bl.a. tilbyder mentorordninger, som har til formål at skabe en bedre studiekultur og mindske stress blandt studerende. Pusterummet har eksisteret i 2 år, og skaber stort engagement og gode resultater blandt de studerende.

Hvordan kan vi gøre studielivet bæredygtigt?

Med projektet ønsker vi at bidrage til en kulturændring og en sund studiekultur for studerende på videregående uddannelser i Danmark. Vores fokus er at oprette studenterdrevne mentorordninger inspireret af Pusterummet med udgangspunkt i lokale udfordringerne på den enkelte uddannelse.

Projektet er et samarbejde mellem Studenterhuset og Studenterrådgivningen, og skal i første omgang bestå af studenterdrevne mentorordninger på Det Juridiske Fakultet og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Det Humanistiske Fakultet på København Universitet.

Erfaringerne fra de to første mentorforløb samles til en manual for, hvordan studenterdrevne projekter med fokus på trivsel og forebyggelse af stress blandt studerende kan udbredes på andre uddannelsesinstitutioner.

De første mentorordninger starter i foråret 2019 og løber i en 2-årig periode.

Har du spørgsmål?

Kontakt:

Projektkoordinator
Sara Jensen
sj@studenterhuset.com
tlf: 31354383


Samarbejdspartnere

Sustainable Study Life er en del af Studenterhusets Laboratorium for Samfundsengagement, støttet af Tuborgfondet og Københavns Universitet.