Sustainable city

Sustainable City er et idé- og projektværksted beliggende i Studenterhuset. Formålet er at støtte studerende i at skabe projekter, som kan gøre København til en bæredygtig by og samtidig give studerende kompetencer og engagement til at være ”grønne” forandringsagenter i deres fremtidige arbejdsliv. 

Vi har de sidste tre semester startet nye projekter i Sustainable City. Projekterne har tværfagligt fokus, skal være af interesse for erhvervslivet og det offentlige, og skal på sigt kunne drives selvstændigt af studerende.

De studerende, som indgår i projekterne opnår viden om at skabe og drive et projekt i alle projektets faser; fra den tidlige idégenerering til planlægning, tilpasning og eksekvering. De studerende arbejder tværfagligt og opnår samtidig konsulentkompetencer, hvor de i deres fremtidige arbejdsliv kan være ambassadører for grøn omstilling.

Vores fokus i Sustainable City er at starte små projekter op nede fra med mulighed for at skalere dem op i størrelse og udbrede dem. Metoden er med til at sikre, vi de projekter, vi arbejder med bliver til noget –  både nu og her, men også og på sigt, og skaber en konkret forskel for den måde vi forstår og arbejder med bæredygtighed.

Hvorfor Sustainable City?

Blandt studerende er der stor interesse for at engagere sig i bæredygtighed i dagligdagen, men de fleste savner indgange til, hvordan de kan bidrage med deres faglighed og engagement på en måde hvor de gøre en reel forskel i samfundet. Det er projektets formål både at åbne de studerendes mindset op for omverdenen og selv proaktivt at søge omverdenskontakt ved at bevæge sig uden for universitetet til byen, virksomheder og borgere.

Med projektet ønsker vi at vise studerende, at de ved at engagere sig kan gøre en forskel, samt at udvikle forandringsagenter og kandidater med nye kompetencer inden for organisation, drift, ideudvikling, consulting og bæredygtighed til gavn for erhvervsliv og samfund.

Sustainable City er en del af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Uddannelse er en del af FN’s 2030 agenda for bæredygtig udvikling, vedtaget af verdens stats- og regeringsledere i september 2015. 2030 agendaen er en ny handlingsplan for mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på, med 17 bæredygtighedsmål (SDG) og 169 delmål.

Sustainable City arbejder specifikt med målene:

7: Bæredygtig energi

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

12: Ansvarligt forbrug og produktion

13: Klimaindsats

14: Livet i havet

15: Livet på land

Læs mere om FN’s 17 verdensmål

Har du spørgsmål?

Kontakt:

Projektkoordinator
Sara Jensen
sj@studenterhuset.com
tlf: 31354383


Samarbejdspartnere

Sustainable City er en del af Studenterhusets Laboratorium for Samfundsengagement, støttet af Tuborgfondet og Københavns Universitet.