Student Refugees

Student Refugees er et studenterdrevet projekt, som har til formål at støtte personer med flygtningebaggrund i søge ind på videregående uddannelser i Danmark, og at støtte dem efter de er blevet optaget.

Projektet bygger på tanken at uddannelse skal være for alle.

Student Refugees består af 4 dele:

  • Websitet StudentRefugees.dk, der samler information om, hvordan flygtninge kan opfylde adgangskravene og ansøge om adgang til en videregående uddannelse i Danmark.
  • Et team af frivillige, som støtter flygtninge i deres ansøgningsproces.
  • En ordning hvor flygtninge matches med studerende, som støtter dem i deres første halve år på uddannelsen.
  • Støtte til at finde studiejob for flygtninge som er i gang med en universitetsuddannelse.

Hvorfor Student Refugees?

Personer med flygtningebaggrund møder i stigende grad udfordringer i det danske uddannelsessystem, når de søger om adgang til videregående uddannelse.

Lovgivning på immigration og flygtningeområdet er i konstant forandring, hvilket gør det vanskelig for personer med flygtningebaggrund at opfylde adgangskravene. Som en konsekvens heraf, er antallet af studerende med flygtningebaggrund ikke, hvad det potentiel kunne være.

⇒ Der er meget usikker information om antallet af studerende med flygtningebaggrund på danske videregående uddannelser, men vi ved at i 2016:

  • Fik 207 syrere godkendt deres uddannelse som svarende til 1-4 år af en dansk universitetsuddannelse.
  • Af de 207 søgte kun 41 ind på universitetet
  • 21 blev optaget.

Tallene for andre nationaliteter er mere usikre, men formentlig tilsvarende.

At 90% ikke får færdiggjort deres universitetsuddannelse er et stort spild af kompetencer. Det kan begrænse muligheden for integration og for at bidrage til samfundet

Student Refugees er en del af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Uddannelse er en del af FN’s 2030 agenda for bæredygtig udvikling, vedtaget af verdens stats- og regeringsledere i september 2015. 2030 agendaen er en ny handlingsplan for mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på, med 17 bæredygtighedsmål (SDG) og 169 delmål.

Student Refugees arbejder specifikt med mål 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Har du spørgsmål?

Kontakt Student Refugees

info@studentrefugees.dk

Du kan læse mere om projektet på www.studentrefugees.dk


Samarbejdspartnere:

Student Refugees er en del af Studenterhusets Laboratorium for Samfundsengagement, støttet af Tuborgfondet og Københavns Universitet.

Websitet www.StudentRefugees.dk er et samarbejde mellem Studenterhuset og Danske Studerendes Fællesråd (DSF) og er støttet af European Students’ Union initiative, Together Moving Forward.

Tuborgfondet-Logotype-Red-RGBDSF til SF webTogetherMovingForward_ESU_Large_Web-01

Øvrige samarbejdspartnere:

  • Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse
  • Foreningen Nydansker
  • Studievalg København