Hvad er Studenterhusets Projekthus?

Siden 2013 har Studenterhusets Projekthus (tidligere Problemknuserne) engageret og understøttet de studerende i skabelsen af projekter – helt fra idé til virkelighed.

Projekthuset er de studerendes kreative værksted. Formålet er at forbedre de studerendes hverdag ved at de studerende selv får mulighed for at skabe studenterdrevne projekter. I Projekthuset tror vi nemlig på, at det er de studerende selv, der er eksperter i, hvad det gode studieliv er.


Studenterhusets Projekthus søger lige nu frivillige projektledere

Vil du være med til at planlægge og facilitere et kursusforløb for andre studerende? Så skal du søge om at blive frivillig projektleder af Studenterhusets Projekthus.

Ansøgningsfrist er den 5. januar kl. 23.59, og du kan læse mere lige her

Opstart: 28. februar 2022 i Studenterhuset i Købmagergade


Studenterhusets Projekthus er udgjort af to grupper af studerende:

  • Projektlederne, der hver år står for at planlægge, facilitere og lede årets kursus under et selvvalgt tema.
  • Kursisterne, der søger ind på uddannelsen og får undervisning i projektudvikling, samtidig med at de prøver kræfter med udvikling af konkrete projekter.

Fælles for både projektledere og kursister er, at de i Projekthuset får muligheden for   og redskaberne til at afprøve skæve og anderledes idéer og omsætte dem til virkelighed. Alle studerende, på tværs af både fag og årgange, kan søge om at blive enten projektleder eller kursist i Studenterhusets Projekthus, og tværfaglighed ses som et vigtigt element i kursusforløbet.

Næste kursus starter nu, og strækker sig over 3-4 måneder. På kurset mødes man én hverdagsaften om ugen til forskellige workshops og oplæg samt et par weekenddage. Derudover afsætter hver enkelt gruppe den tid, de har brug for, til udvikling af deres projekter. Forløbet strækker sig altså over en relativ kort periode, men er både intensivt og ambitiøst.

Udover selve kursusdelen, udvikles og udføres sideløbende konkrete projekter, der har til formål at forbedre studielivet. Der har de sidste år været en bred vifte af projekter, der har taget fat i alt fra stress i studielivet til et cykelværksted på campus.


Eksempler på tidligere projekter: 

PLADS: Projektgruppen PLADS’ formål er at italesætte trivsel og dets mange aspekter. Dette sker gennem facilitering af events og oplæg, hvor det primære fokus er at skabe et rum, hvor alle deltagere tør åbne op og dele.

TÆT PÅ: En tværfaglig forskercafé om mørke – i mørke. Tre forskere fra tre forskellige fag fortalte om emnet i uformelle rammer, og formålet var at nedbryde barriere, både mellem forskere og studerende, og mellem forskellige fag.

Samlingspunkt: Et projekt, der skulle skabe et samlingspunkt mellem forskellige studiers festudvalg i København. Gennem afholdelse af et event med forskellige planlagte aktiviteter og workshops, etableredes der netværk og samarbejde forskellige festudvalg imellem.

Kunstudstillingen TABU: Gennem facilitering af flere workshops for både etablerede og nystartede kunstnere under temaet “TABU”, søgte arrangørerne at udvide grænserne for brugen af universitetsfagligheder, der ofte ender i tunge rapporter.

Pedalarmen: Et frivilligt drevet cykelværksted på campus, hvor studerende får hjælp til selvhjælp til at fikse deres cykler, og hvor der stilles lokaler og værktøj til rådighed.

Ansøgningsfrist: Søg via dette link senest d. 5. januar 2022 kl. 23.59

Hvis du har nogle spørgsmål, så kontakt os gerne på studenterhusetsprojekthus@gmail.com

Studenterhusets Projekthus er nu åbent for ansøgere for vores 2020-forløb.