Lån af lokaler – betingelser

Adgang til lokalerne
Ved ankomst henvender du dig i baren. Den bar-ansvarlige åbne til dit bookede lokalet og tjekker at det er i orden. Lokalet kan ikke aflåses mens det er udlånt.

Når du forlader stedet må du meget gerne tjekke ud hos den bar-ansvarlige.

Tilladte aktiviteter
Låner må kun bruge lokalerne til ikke-kommercielle aktiviteter med relevans for studenterlivet i København, og ikke til fest, sport, dans, korsang eller andet der larmer.

Hvis dette overtrædes kan arrangementet lukkes uden varsel. Ved film-fremvisning skal lydniveauet være således, at der lyden kun svagt kan høres uden for lokalet.

Mad og drikke
Låner SKAL købe alle slags drikkevarer i Studenterhusets café, også kaffe og te. Ved overtrædelse accepterer låneren at betale 50 kr. pr. tilmeldt person, dog mindst 500 kr.

Det er tilladt at medbringe lette retter så som pizza, gryderetter, sandwiches eller kage. OBS: Det er ikke muligt at låne tallerkener, fad eller bestik og der ikke adgang til køkken.

Opsætning og oprydning
Låner står selv for at opstille borde og stole til arrangementet – I Main Hall må påkræves mindst 15-20 minutter til dette, både før og efter arrangementet. Forberedelse og oprydning skal foregå inden for det book’ede tidsrum.

Lokalet skal efterlades fuldstændig opryddet og borde og stole skal stå som ved modtagelsen. Hvis lokalet ikke efterlades i ordentlig stand opkræves låner et gebyr på 300 kr. + 300 kr. pr. påbegyndt mandetime.

Entré
Der må ikke opkræves entré uden forudgående, skriftlig aftale med Studenterhuset.

Rettigheder til film og musik
Ved filmfremvisning eller brug af musik eller andre rettighedsbeskyttede produkter er det låners fulde ansvar at have de nødvendige tilladelser og rettigheder, og at lovpligtige gebyrer til KODA og Gramex er afholdes.

Dekorationer
Af hensyn til brandsikkerhed må lokalerne ikke oppyntes uden særlig aftale med Studenterhuset. Dette gælder for enhver ophængning på vægge eller loft, bortset fra plakater på de eksisterende plakat-vægge. Der må dog anvendes roll-ups uden tilladelse. Der må ALDRIG anvendes gaffa. Stearinlys skal stå væltesikkert og på fade, der kan opsamle eventuel flydende stearin.

Ansvar
Låner hæfter for beskadigelse påført huset eller dettes inventar under afholdelse af arrangementet. Studenterhuset har intet ansvar for medbragte effekter så som laptops, mobiltelefoner eller overtøj.

Afbestillingsregler

Husk at din booking koster administration og blokerer et lokale for andre. Derfor at det vigtigt, at vi får en eventuel aflysning hurtigst muligt. Hvis du afbestiller kort før dit arrangement, så koster det nedenstående gebyr, også selv om du har lånt lokalet gratis.

Afbestillingsgebyr – Main Hall

  • Mindre end to uger i forvejen: 500 kr.
    ·Mindre end en uge i forvejen: 750 kr.

Afbestillingsgebyr – Aquarium og Church Wing

  • Mindre end ti dage i forvejen: 200 kr.
    ·Mindre end fem dage forvejen: 400 kr.

Beløb er inkl. moms.