De studerendes hus for aktiviteter, fester og ideer

Studenterhuset er placeret i Indre by – lige ved Rundetårn. Vi er stedet, hvor studerende mødes på tværs af Københavns Universitets mange fakulteter og fag.

Huset er drevet af studerende sammen med en lille stab af ansatte, og vi forsøger i fællesskab at skabe masser af god stemning, debatter, koncerter, events og aktiviteter.

Billig kaffe og hyggelig atmosfære

Som studerende på KU er du automatisk medlem af Studenterhuset, og får ekstra fordelagtige priser på drikkevarer, snacks og entré. Hvis du er studerende på en anden uddannelsesinstitution, kan du melde dig ind og få samme fordele som KU-studerende.

Vi laver også aktiviteter uden for Købmagergade. Vi holder arrangementer og fester ude i byen, har et frivilligdrevet cykelværksted på Frederiksberg og afvikler Københavns Universitets Forårsfestival hvert år.

Bæredygtighed

Studenterhuset arbejder for at studerende og universiteter gør en bæredygtigheds-forskel.
Vi forsøger løbende at minimere vores eget klimaaftryk ved at begrænse vores forbrug af vand, elektricitet, plast, papir m.m, og ved at udvælge bæredygtige produkter til caféen.
Vi starter også bæredygtighedsprojekter som forsøger at gøre en forskel på hele universitetet eller i København.

Her kan du se en oversigt over de muligheder, du har for at deltage i bæredygtighedsaktiviteter i tilknytning til Københavns Universitet.

En international studieby

Der er rigtig mange internationale studerende i København, og her i Studenterhuset sørger vi for, at næsten alle vores aktiviteter også er for dem.

Langt de fleste af vores events og arrangementer er på engelsk, og vi tilbyder mentoraktiviteter og andre arrangementer, der giver de internationale studerende en god indgangsvinkel og forståelse for København som studieby. Så forvent at vi taler engelsk sammen, når du melder dig som frivillig.

Af og for studerende – gennem frivillighed

Vi er typisk ca. 200 frivillige fra op til 40 nationaliteter i Studenterhuset. Desuden er vi et lille sekretariat, som står for økonomistyring, indkøb, hjælp til aktivitetsudvikling m.m. Der er altid en lønnet medarbejder tilstede i huset for at sikre at alle har det godt, og at vi overholder reglerne om alkoholbevilling, støj m.m.

Studenterhuset er en selvstændig forening i tilknytning til Københavns Universitet og ledes af en frivillig bestyrelse bestående af studerende. Det er vores opgave at udvikle og drive aktiviteter af og for studerende. Det gør vi bl.a. gennem Studenterhusets Problemknusere, som er en form for frivilligakademi, som laver læringsforløb omkring, hvordan man opstarter gode frivilligprojekter på universitetet. Vi har også en årlig Idé-dag, hvor vi alle sammen mødes for at udvikle idéer til nye aktiviteter af og for studerende.

Har du lyst til at være frivillig i Studenterhuset? Der er mange forskellige måder at være frivillig på, og du kan finde et overblik her, eller kontakte os med din gode idé.

Privatlivspolitik for Studenterhuset
Her finder du vores Privatlivspolitik for Studenterhuset.

Vil du vide mere om…

Åbningstider:

Mandag – Fredag                9 – 22
Lørdag                                  10 – 22
Søndag                                 10 – 22

Bemærk at Studenterhuset først åbner kl. 10.00 på helligdage!


Virksomhedssamarbejde

Studenterhuset samarbejder gerne med virksomheder, fonde m.v. 

Med næsten 300.000 årlige besøg samt 5-600 større og mindre arrangementer har vi stærk kontakt til danske og internationale studerende.

Studenterhuset arbejder for en bedre studieby – gerne sammen med jer. Kontakt direktør Jacob Ørum på jor@studenterhuset.com, hvis I har en idé til et samarbejde.

_

Studenterhuset støttes i 2019 af:


Tuborgfondet


Statens Kunstfond


Københavns Universitets Almene Fond

ku_co_dk_h


Københavns Kommune