Studenterhusets Laboratorium for bæredygtighed


I starten af 2021 åbner Studenterhuset en ny mulighed for, at du som studerende kan engagere dig i bæredygtighed.

Vi er i fuld gang med processen. Vil du opdateres løbende?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Om Laboratoriet

Med støtte fra KU etablerer Studenterhuset et studenterstartet og -drevet “Bæredygtighedslaboratorium”, som understøtter studerende i at udvikle og gennemføre konkrete bæredygtighedsløsninger.

Et tværgående bæredygtighedslaboratorium centralt på KU skal understøtte KU ́s beslutning om at om at finde tværfaglige samfundsløsninger, samt ambitionen om at involvere de studerende heri. Det er en ambition, som bl.a. Københavns Kommune deler i den Studiebypolitik, som er vedtaget i foråret 2020.

Via Laboratoriet inviteres KU ́s studerende til på en tværfaglig basis at medskabe, igangsætte og gennemføre flest mulige bæredygtighedsaktiviteter; både internt på KU, men især i forhold til det omgivende samfund.

Laboratoriet vil fokusere på helt konkrete forandringer, som kan måles i ton CO2, øget biodiversitet etc., og skal både hjælpe studerende med problemkortlægning, løsningsudvikling og implementering.

Vi søger praktikanter til forårssemesteret 2021
Læs mere her

Samarbejdspartnere


Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Studenterhuset

Kontakt


Er du interesseret i at høre mere om Laboratoriet eller vil du gerne involveres?
Ellen-Margrethe Dahl-Gren, Leder af laboratoriet
emd@studenterhuset.com
tlf: 31354383

Copenhagen Sustainability Challenge

Copenhagen Sustainability Challenge er en udviklingsplatform for studerendes idéer, tiltag og forandringsvilje i forhold til bæredygtighed. Gennem eventet genererer vi et talerør, hvor de deltagende studerende kan præsentere deres idéer til beslutningstagere på Københavns Universitet, Københavns Kommune og andre repræsenterede organisationer, som alle beskæftiger sig med bæredygtighed.

Ved Copenhagen Sustainability Challenge skal studerende på 24 timer i teams løse udfordringer omkring bæredygtighed. Udfordringerne er reelle samfundsudfordringer med fokus på bæredygtighed, som stilles af en række private og offentlige organisationer. Det kompakte format på 24 timer understøtter studerende, som ønsker at bidrage med bæredygtige løsninger, men som i første omgang ikke selv har tid og overskud til at samle en projektgruppe og indgå i et længerevarende forløb.

Der vil efterfølgende være mulighed for, at de studerende kan arbejde videre med at realisere deres idéer – enten som samlet projektgruppe eller i en ny konstellation. Studenterhuset støtter op om det fortsatte arbejde – enten som en del af det nye Bæredygtighedslaboratorium, eller ved at bringe gruppen videre til en relevant Innovation Hub i regi af Københavns Universitet eller hos en samarbejdspartner.

Challengen skulle have været afviklet  d. 2. og 3. oktober 2020, men er udskudt pga. COVID-19.

Du kan læse mere her

Følg Copenhagen Sustainability Challenge på facebook