Indkaldelse
Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset

 Tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 17.00
Lokale ”Main Hall”
Købmagergade 52, 1. sal, 1150 København K

 

UDKAST TIL DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af årsregnskab 2017.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentstørrelser.

6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
Bestyrelsen indstiller at resultatet anvendes til konsolidering.

7. Valg af forperson, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Opstillinger skal sendes til forperson@studenterhuset.com senest onsdag d. 3.1.2019 kl. 16.

8. Valg af revisor.
Bestyrelsen indstiller Redmark A/S som fortsættende revisor.

9. Indkomne forslag. Forslag skal være sendt til forperson@studenterhuset.com senest onsdag d. 3.1.2019 kl. 16.

10. Eventuelt.

Dagsorden og indkaldelse som PDF:
Indkaldelse SH GF 2019

BILAG:
Årsrapport 2017 – underskrevet

Budget 2019 til Studenterhusets GF2019

Vedtægtsændringsforslag 17012019

Endelig dagsorden vil blive offentliggjort her på siden senest 1 uge inden generalforsamlingen
Spørgsmål vedr. generalforsamlingen kan sendes til forperson@studenterhuset.com