Skip to content

Den Nye Frivillighed

Motivering, organisering og ledelse af unge frivillige i en ny tidsalder 

Ny bog af Ellen-Margrethe Dahl-Gren,
Projekt- og Frivilligkoordinator på Studenterhuset

Frivilligheden er i forandring. Det ved alle, der til dagligt arbejder med at igangsætte, motivere og organisere frivillige kræfter. Såvel som alle andre sektorer påvirkes frivilligheden også af den generelle samfundsudvikling – og i særdeleshed af digitaliseringen og de nye måder, hvorpå vi som mennesker omgås, kommunikerer og samarbejder med hinanden.

For unge gælder det i særlig grad, at der sker mange skift i deres livssituation, som kan vanskeliggøre fastholdelsen af et frivilligt arbejde over en længere periode.

Den altoverskyggende forandring, der kan konstateres, er således, at frivilligheden for et stigende antal mennesker, og særligt de unge, bliver løst tilknyttet, kortvarig og selvorganiseret. Det er markant anderledes end den traditionelle frivillighed, hvor man typisk er medlem af den forening, man arbejdet frivilligt for, og hvor engagementet er langvarigt – måske endda livsvarigt.

I Den Nye Frivillighed skildrer Ellen-Margrethe Dahl-Gren, hvordan man som forening imødekommer de udfordringer, som forandringerne skaber.

Fundamentet for bogen er tredelt:

  1. For det første baserer den sig på Ellen-Margrethe Dahl-Grens egenudviklede og velefterprøvede teori om de syv frivilligtyper, der kortlægger de vidt forskellige motivationsfaktorer, som frivillige kan have.
  2. For det andet baserer den sig på en grundig afsøgning af, hvordan varigheden af det frivillige engagement er blevet et af vor tids vigtigste parametre, når det kommer til arbejdet med frivillige.
  3. For det tredje baserer den sig på dybdegående interviews med en bred vifte af frivillige – fra Studenterhuset såvel som en vifte af øvrige foreninger – hvis erfaringer, perspektiver og anekdoter fra livet som frivillig sætter mangt et menneskeligt ansigt på de teorier og anbefalinger, som bogen formidler.

Forhåbningen er, at bogen hermed kan give, om end ikke endegyldige svar, så i hvert fald værdifuld inspiration til enhver forening, der ønsker at træde ind i den nye frivilligheds tidsalder.

For at gøre det så nemt som muligt at implementere bogens teorier og anbefalinger i praksis, rundes bogen af med en værktøjskasse, der kan bruges som opslagsværk, når bogens øvrige kapitler er gennemlæst.

Har du spørgsmål til bogen, er du velkommen til at kontakte bogens forfatter Ellen-Margrethe Dahl-Gren via e-mail: emd@studenterhuset.com

DOWNLOAD BOGEN SOM PDF HER

Få et trykt eksemplar af Den Nye Frivillighed ved at sende en e-mail til Ellen på emd@studenterhuset.com.

Den koster 60 kr. Send en e-mail til Ellen, og herefter kan du hente bogen her på Studenterhuset ved at henvende dig i baren. Du får en faktura tilsendt på mail, som du skal betale.

Du kan også få bogen tilsendt. Det koster yderligere 48 kr. i porto.

Bag om bogen

I 2017 etablerede vi i Studenterhuset et unikt samarbejde med Tuborgfondet, og i fællesskab skabte vi det, vi kalder Laboratorium for Samfundsengagement. I løbet af en toårig periode udviklede vi på Studenterhuset tre studenterdrevne projekter, som hver især tager udgangspunkt i en konkret samfundsproblematik.

Det overordnede formål med disse projekter var imidlertid ikke kun at løse de givne problematikker. Det var i stedet at afsøge, hvordan nye og gamle frivilligformer spiller sammen – og herigennem opbygge vigtig empiri for, hvordan alle foreninger, der arbejder med frivillige, generelt kan forstå den forandrede frivillighed.

Empirien udgør et vigtigt afsæt for bogens betragtninger, tilgange og overordnede anbefalinger til, hvordan man bedst muligt igangsætter, motiverer og organiserer frivillige kræfter i denne fragmenterede og digitale tidsalder, hvor det sociale engagement stadig stortrives – blot på nye vilkår.

Interviewværktøj

Den Nye Frivillighed indeholder et unikt interviewværktøj, som gennem 28 spørgsmål kan være med til at identificere, hvad der motiverer den frivillige til at engagere sig.

Som frivillig vurderer man en række spørgsmål på en skala fra 1-10, som indtastes direkte i arket i fanen ”Interview.” Derefter genereres automatisk et radardiagram i fanen ”Resultat”, der skildrer sammensætningen af den frivilliges motivationsfaktorer, som nemt kan gemmes som billedfil.

Værktøjet kan bruges til at gøre foreningen og de frivillige selv klogere på, hvad der har betydning i det frivillige engagement, og hvor der skal sættes ind, hvis den frivillige skal blive i foreningen på sigt.

Download værktøjet her

Værktøjet er udviklet af Ellen-Margrethe Dahl-Gren og Mikkel Elbech.

STUDENTERHUSET

Købmagergade 52
1150 København K
CVR 15617837

Studenterhuset er et af Københavns livligste café-/spillesteder og det mest levende kulturelle og faglige omdrejningspunkt for studentermiljøet i Københavnsområdet.

Back To Top