Sustainable Study Life

Sustainable Study Life består af flere sideløbende, lokalt forankrede studenterdrevne projekter, placeret på forskellige uddannelser. Formålet er at skabe dialog og samhørighed blandt studerende indenfor deres fagmiljøer for at nedbryde fordomme omkring en usund præstationskultur præget af mistrivsel og stress.

Sustaniable Study Life er et samarbejde mellem Studenterhuset og Københavns Universitet, der tager aktiv del i at støtte de studerende til at kæmpe imod mistrivsel, stress og ensomhed.

Konceptet bag Sustainable Study Life

En af de barrierer, vi er stødt på i arbejdet med at få flere studerende til at engagere sig i samfundet, handler om tid som en knap ressource i de studerendes hverdag. Et stadig øget pres på at gennemføre studierne hurtigere og med de bedste karakterer, påvirker de studerende meget.

Samtidigt viser en trivselsundersøgelse i 2019 blandt studerende på Københavns Universitet, at 48% af de studerende havde oplevet fysiske stresssymptomer i hverdagen og 69% op til eksamen. En tendens, som hverken er i Universiteternes, de studerendes eller de virksomheder, som bliver kommende arbejdsgiveres interesse.

Rigtig mange studerende ønsker at engagere sig i at skabe en mere bæredygtig studiekultur, men ved ikke, hvordan de skal gribe det an. Samtidig er der en forståelse af et fremtidigt arbejdsmarked, hvor kun den højeste karakter og et 50 timers studie skaber vejen til en lykkelig karriere.


I første omgang har Studenterhuset været med til at opstarte to projekter på Københavns Universitet: PusterummetJur på Jura og Anker på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Humanistisk Fakultet.

Pusterummet JUR

PusterummetJUR startede op i foråret 2019. Projektet består af en gruppe studerende på Jura, som ønsker at sætte fokus på studiekultur. Projektets formål er at forbedre studiemiljøet på Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet ved at lave initiativer, der kan være forbyggende for stress og ensomhed blandt de studerende.

Dette gør de dels gennem gruppemøder og dels ved at afholde events.

Gruppemøderne er en peer-to-peer indsats, der skal være et frirum, hvor de kan tale om livet som jurastuderende i alle dets facetter – fra karakterpres, eksamensangst og studiestress til alt det gode, venner og fester.

Man bliver en del af en gruppe på 3-4 studerende samt en teamkoordinator, som også er studerende. Teamkoordinatoren er uddannet til at hjælpe med at skabe en tryg og god ramme omkring møderne.

I gruppen beslutter man selv hvor og hvornår, man vil mødes. Det eneste, der forventes, er at man mødes med sin gruppe 3-4 gange i løbet af semesteret.

PusterummerJur afholder løbende events med fokus på at ændre studiekulturen. Det spænder bredt fra brætspilscaféer til Walk & Talks med den Juridiske løbeklub.

Følg med på PusterummetJurs’ facebookside for updates om projektet og kommende events.

Anker

Anker startede op i foråret 2019 på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet.
Projektet sætter fokus på det, der optager de studerende i deres studieliv. Anker skal give mulighed for at spejle sig i andre studerende såvel som at udveksle erfaringer og skabe et netværk på tværs af fag og årgange.

Projektet består indtil videre af events, der skal sætte fokus på de problemer, der kan være årsag til mistrivsel på studiet samt redskaber til at takle det. Det seneste afholdte event var omkring Imposter-Syndromet, og hvad man kan gøre for at overkomme syndromet i sin hverdag.

Følg Ankers Facebookside for opdateringer omkring projektet og kommende events.

VERDENSMÅL NR. 3 – SUNDHED OG TRIVSEL

#3: SIKRE ET SUNDT LIV FOR ALLE OG FREMME TRIVSEL FOR ALLE ALDERSGRUPPER


Sustainable Study Life arbejder på at skabe en sund studie- og arbejdskultur gennem dedikeret samfundsengagement fra de involverede studerende. Projekterne skal forankres lokalt, således at de tilpasses lokale behov.

Desuden ønsker vi, at virksomheder skal bidrage til udviklingen af en sund studiekultur. Vi ønsker at skabe en tæt dialog mellem studerende og virksomheder omkring, hvordan man kan forebygge stress i studielivet og skabe en sund kultur, som man tager med sig ud i arbejdslivet,.