Recycle in Denmark

Hvis du sidder med et ønske om at sætte mere fokus på bæredygtighed i din hverdag, så er affaldssortering et nemt sted at starte.

Studenterhusets “Recycle in Denmark”-projekt opstod i foråret 2019 under innovationskurset Sustainable City. En gruppe studerende med stor interesse for bæredygtighed mødte hinanden til en af de facitilerede workshops, hvor de sammen undrede sig over, at der ikke fandtes information om kommunernes affaldssorteringsprogrammer på engelsk, hvilket udelukker en stor gruppe borgere fra at være med til at støtte op omkring bæredygtighed i kommunerne.

Så det satte de sig for at lave om på.

Hvorfor oversætte affaldssorteringsprogrammer?

Turismen i Danmark vokser konstant og hvert år kommer tusinder af internationale studerende til Danmark, som ikke kan affaldssortere grundet manglende tilgængelige informationer. Gruppen besluttede, at de selv ville tage kampen op og forsøge at skabe en platform for dette.

Vigtigheden af projektet blev hurtigt klart for de studerende, da de fandt ud af, at hver kommune har mulighed for selv at bestemme deres affaldssorteringsregler, hvilket kan gøre det endnu sværere for internationale borgere at finde frem til deres lokale regler.

Ud af disse tanker og frustrationer opstod hjemmesiden RecycleInDenmark.com, som en løsning på problemet. Her findes en samlet oversigt over, hvordan man affaldssorterer i de enkelte kommuner, al information er oversat til engelsk. Websitet er en igangværende proces, hvor der løbende tilføjes flere kommuner i takt med at informationen identificeres hos kommunerne og bliver oversat. Forhåbningen fra projektgruppen er på sigt at få informationen oversat til flere sprog.


VERDENSMÅL NR. 12 – ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

12: SIKRE BÆREDYGTIGT FORBRUG OG PRODUKTIONSFORMER

Delmål:

11.6: Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.

12.5: Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

12.8: Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.


Vil du vide mere om Recycle in Denmark?

Så kontakt gerne Jacob Ørum på jor@studenterhuset.com

Sådan bruger du RecycleInDenmark.com

Hjemmesiden er et opslagsværk, hvor det er muligt at finde lokale affaldssorteringsregler i den kommune, du befinder dig i, på et andet sprog en dansk. Alle regler er inddelt efter kategorier med forklaringer og eksempler på, hvad der hører under de forskellige kategorier.

Er du i tvivl om noget eller har spørgsmål om hvordan konkret affald sorteres, kan du følge Recycle In Denmark-facebooksiden.

Facebook-siden bliver løbende opdateret med information om de kommuner, der tilføjes hjemmesiden og fun-facts om affaldssortering, men siden kan også bruges til at stille opklarende spørgsmål.

Så hvis du ikke ved, hvor du skal gå hen med dit affald og ikke finder information på hjemmesiden, så gå ind på vores Facebook-side, så vil vi forsøge hjælpe dig i den rigtige retning.

Formålet med Recycle in Denmark

Projektgruppen ønsker at opfordre til, at personer som besøger Danmark eller vælger at bosætte sig i Danmark i kortere eller længere perioder kan affaldssortere og dermed bidrage til, at vi sammen passer endnu bedre på vores klima og miljø. Derfor henvender Recycle in Denmark sig især til de tusindvis af internationale studerende og turister, som hvert år besøger Danmark.

I første omgang har projektgruppen fokus på at få oversat information fra kommunerne, som huser de større studiebyer og dermed de internationale studerende. På sigt ønsker projektgruppen at udvide således, at alle 98 kommuner i Danmark vil være med til at sikre, at de internationale borgere og turister i Danmark har mulighed for at finde al information omkring affaldssortering, der hvor de er bosat eller holder ferie, på engelsk og på andre sprog.