Hvad er problemknuserne?

Studenterhusets Problemknusere er et kombineret projektudviklings- og kursusforløb, hvor du får mulighed for at udvikle og realisere et projekt i samarbejde med andre studerende på tværs af fag. Du får kompetencer og praktisk erfaring indenfor projektledelse, idégenerering og organisering. Projekterne arbejder løsningsorienteret med de udfordringer, studerende møder i studielivet, fordi de studerende er eksperter på området. Kurset er gratis og du vil få tilsendt et ansøgningsskema og mere information om kurset ved at udfylde formularen nederst på siden

Bliv Problemknuser

Som Problemknuser får du mulighed for at finde på, skabe og lede projekter gennem:

  • Deltagelse i et kursusforløb med workshops og undervisning i idéudvikling, projektledelse og organisering af frivilligt arbejde
  • Udvikling, planlægning og afvikling af et projekt i relation til et tema, der tager afsæt i studerendes udfordringer
  • Et tværfagligt fællesskab med andre engagerede studerende og kursusledere fra Studenterhuset
  • Ved kursets afslutning vil hver problemknuser få tildelt et diplom på deltagelse i kurset

Studenterhusets Problemknusere 2015/16 starter op den 30. september, og der er åben for ansøgning frem til den 16. september 2015 via nedenstående formular.

Der gives svar på ansøgningerne senest d. 20 september.

Det er muligt for alle universitetsstuderende at ansøge.

Kursusforløbets opbygning

Studenterhusets Problemknusere er forsøgt tilpasset livet som studerende. Forløbet er inddelt i to blokke med eksamenspause i december og januar. Blok 1 afholdes hver anden onsdag 17-21 og starter onsdag d. 30 september til slutningen af november. Blok 2 kører i februar, marts og april, ligeledes hver anden onsdag 17-21. Der vil til værkstedsaftenerne være gratis kaffe og snacks og mad til yderst studievenlige priser.

Udover værkstedsaftenerne afholdes et heldagsarrangement den 3. oktober med fokus på idégenerering.

Det er vigtigt, at du kan deltage i minimum 80 % af det planlagte program for at ansøge. Derudover skal der sideløbende påregnes arbejdstid i projektgrupperne mellem værkstedsaftenerne. Kurset skal munde ud i en lancering af  projektets produkt i marts/april måned. Der vil også være hygge efter nogle værkstedaftener, julefrokost og afslutningsfest.

Årets Problemknuser-tema: Ressourcer

Som studerende støder vi i mange forskellige sammenhænge på ordet ressource. Ressourcer er imidlertid ikke én ting, men kan blandt andet dække over alt fra materielle ressourcer som mad, bolig over økonomiske ressourcer til mere menneskelige ressourcer som sociale og faglige kompetencer. Problemstillinger kan være: Hvilke ressourcer skal den gode studerende besidde? Hvor mangler studerende ressourcer? Findes der uudnyttede ressourcer i vores studenterfællesskab? Mangler vi ressourcer i universitetsverden? Kan de eksisterende ressourcer anvendes bedre og anderledes? Hvilke ressourcer giver vores uddannelse os? Kan vi bruge vores akademiske ressourcer i den virkelige verden og hvordan? Stemmer omverdenens forventninger overens med de studerendes ressourcer? … og mange flere.

Studerende er de bedste eksperter, når det kommer til deres eget studieliv, og et aktivt miljø af studerende er i sig selv med til at skabe et levende og ressourcestærkt studiemiljø. Vi håber derfor meget på, at du vil være med til at sætte dit præg på Problemknuserne 2015/16.

Dit navn

Din e-mail

Studie

Semester