Studenterhusets Laboratorium for Samfundsengagement 

Vi ønsker at opbygge, inspirere til og udbrede en holdbar kultur for aktivt samfundsengagement blandt studerende og skabe værdi for samfundet.

Vi ønsker at styrke studiemiljøet på Københavns Universitet og skabe tværfaglige samarbejder mellem studerende.

Vi ønsker at samfundsengagement skal være en naturlig del af en universitetsuddannelse.


Hvordan understøtter vi samfundsengagement?

Vi tilbyder de studerende et mulighedsrum for at afprøve deres færdigheder og viden i praksis.

Vi tilbyder de studerende muligheden for at gøre en forskel i samfundet.

Vi tilbyder studerende ekstracurriculære færdigheder og netværk uden for universitetet, som de kan nyttiggøre i deres fremtidige beskæftigelse og som aktive medborgere.

Projektet befinder sig i feltet mellem erhvervslivet, det offentlige – i form af universitetet og kommunerne, og civilsamfundet i form af de studerende selv. Laboratoriets formål er skabe samarbejder og samskabelse på tværs mellem de tre parter.

 


Hvor finder jeg Laboratoriet?

Laboratoriet er fysisk placeret i Studenterhusets lokaler og fungerer som et inspirerende mødested og udgangspunkt for at give deltagerne træning og praktisk erfaring med udvikling, ledelse og gennemførelse af tværsektorielle og tværfaglige projekter.

 


Hvem kan deltage

Alle studerende er velkomne, både til at deltage i de projekter som defineres løbende, men også til at komme med nye idéer til projekter vi sammen kan realisere.

Vi hører gerne fra virksomheder, offentlige institutioner eller andre medspillere, som har idéer til laboratoriet eller har lyst til at indgå i projektet.

Laboratoriets projekter:

Student Refugees

Student Refugees er et studenterdrevet projekt, som har til formål at støtte personer med flygtningebaggrund i søge ind på videregående uddannelser i Danmark, og at støtte dem efter de er blevet optaget.

Projektet blev startet i august 2017.

Sustainable City

Sustainable City er et idé- og projektværksted beliggende i Studenterhuset.

Formålet er at støtte studerende i at skabe projekter, som kan gøre København til en bæredygtig by og samtidig give studerende kompetencer og engagement til at være ”grønne” forandringsagenter i deres fremtidige arbejdsliv

Projektet blev startet i efteråret 2017.

lost IKON

Kommer snart!

Projektet starter op i foråret 2018.

Alle projekter som opstartes som en del af laboratoriet, skal i udgangspunktet være bæredygtige og skal kunne fortsætte udenfor projektperioden.

Den samlede projektperiode løber fra. Juni 2017- april 2019


Samarbejdspartnere

Tuborgfondet støtter projektet.


Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om Laboratoriet eller vil du gerne involveres.

Kontakt Projekt Koordinator Ellen-Margrethe Dahl-Gren emd@studenterhuset.com – 31354383