Terms and conditions / Handelsbetingelser

Terms and conditions (English)

Terms of agreement

The purchase is subject to common Danish law practice. The agreement is not binding for both parts, before Studenterhuset has recieved and registered the payment.

Note that since you’re buying a ticket to participate in the flea market, the purchase isn’t subject to the right of cancellation (see below).

Ticket purchase

In order to buy one or more stands at Studenterhuset’s flea market you have to do the following:

 1. Choose the number of stands, you wish to book, and rent clothing racks for each specific stand if you wish to.
 2. Fill in your personal details
 3. Accept terms and conditions for purchase
 4. Please double check that all your info is correct
 5. Pick your mode of payment
 6. Approve the purchase


Your reciept will now be visible on the screen, and within few minutes, you will recieve it via email. Note that you have to print and bring this reciept on the day of the actual flea market or you can show the reciept on your phone. The reciept is your admittance ticket on the day, and contains all the specific details about your booked stands. Remember that you must bring your student ID too on the day.

The terms of purchase are subject to common Danish law practise. According to “Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 nr. 12″ ticket purchases aren’t covered by the cancellation rights.

Delivery

If you haven’t recieved your reciept as an email within 24 hours, please do the following: Check that you have written the correct email address and that the ticket purchase was properly finalized. If you can’t find the problem here, check if your spam filter has stopped the email with the reciept by error.

If you still haven’t recieved the email, write to loppemarked@studenterhuset.com

Payment

You can pay for your purchase with Dankort, Visa, Diners Club, Mastercard. All communication between you and Studenterhuset.com are encrypted .This means that no one else can see your card informations. Your card informations are sent directly to PBS, and Studenterhuset does not save the informations.

Reciepts and tickets

The reciept are your ticket of admittance to that specific flea marked and the specific stand(s) you’ve booked. The ticket is only valid for this flea marked, and must therefor not be copied or attempted to be used for more than one occasion in any other ways.

If you’re prevented from participating in an event, you can pass your ticket on to a friend. This person must however also be a student.

It is not permitted to sell homemade products or previously unowned items at Studenterhuset’s flea market.  Selling items like this is subject to VAT and required pre-registering with SKAT etc. Therefore it’s not allowed at the flea market.

You will recieve an instruction for participating in the flea market and a rules set alongside your reciept.

Loss of ticket

If you lose your ticket before the flea market, send an email to loppemarked@studenterhuset.com, then we’ll send you the reciept email again.

Studenterhuset has no liabiliy regarding problems that stems from copying or transfering the ticket.

Refund

Purchased tickets are only refunded in the event of a cancellation of the specific flea market.

Note that according to “Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 nr. 12″ ticket purchases aren’t covered by the cancellation rights.

Cancellation

An event is cancelled if the flea market isn’t happening. Changes in the dates, partial completion of the flea market etc. is therefor not a cancellation and doesn’t result in a refund of the money.

Disclaimer

Studenterhuset reserve the right to cancel already sold tickets against refunding the tickets price.

Studenterhuset are not liable for errors regarding informations about prices and for sold out flea markets.

Studenterhuset reserves the right to change the area plan and assignment of stands.

Handelsbetingelser (Danish)

Aftaleindgåelsen

Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når Studenterhuset har registreret og modtaget betaling.

Bemærk, at da der er tale køb om billet til deltagelse i loppemarkedet, er dit køb af en eller flere stande ikke underlagt fortrydelsesret (se mere nedenfor).

Billetkøbet

For at foretage køb af en eller flere stande til Studenterhusets loppemarked skal du gøre følgende:

 1. Vælg det antal stande, som du ønsker at købe, samt foretage tilkøb af stativer til hver specifik stand
 2. Udfyld oplysninger om dig selv
 3. Godkend salgs- og leveringsbetingelserne
 4. Kontrollér om alle oplysninger er korrekte
 5. Vælg betalingsmåde
 6. Godkend købet

Din kvittering kan du nu se på skærmen, og i løbet af få minutter vil du modtage din kvittering via email. Bemærk at du selv skal printe og medbringe denne kvittering på dagen for det pågældende loppemarked, eller du kan vise kvitteringen på din telefon. Kvitteringen fungerer som din adgangsbillet på selve dagen, og den indeholder alle specifikke detaljer omkring dine stand-pladser. Husk også at medbringe dit studiekort på dagen.

Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 nr. 12″ er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Levering

Har du ikke modtaget din kvittering på e-mail inden for 24 timer efter gennemført køb, kan du gøre følgende:

Undersøg, om du har skrevet korrekt mailadresse, og om billetkøbet er gennemført. Hvis problemet ikke er fundet kan du også undersøge, om du har et spamfilter, der stopper modtagelsen af e-mailen.

Hvis du fortsat ikke har modtaget mailen, skal du sende en mail til loppemarked@studenterhuset.com

Betaling

Du kan betale for dine billetter med Dankort, Visakort, Diners Club, Mastercard. Al kommunikation mellem dig og Studenterhuset.com foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. Dine kortoplysninger sendes direkte til PBS, og Studenterhuset gemmer ikke kortoplysningerne.

Kvitteringen / Billetten

Billetten er dit adgangstegn til det konkrete loppemarked og til en specifik stand. Billetten er kun til den pågældende, og den kan altså ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, må du gerne give billetten til en ven. Det er dog stadig et krav, at denne person er studerende.

Det er ikke tilladt at sælge hjemmelavede produkter eller sælge nye ting på Studenterhusets loppemarked. Salg af sådanne produkter er bl.a. omfattet af moms, og kræver forudgående registrering hos SKAT m.m. Det er derfor ikke tilladt.

Du modtager en vejledning for loppemarkedet samt et regelsæt sammen med din kvittering.

Bortkomst

Hvis billetten bliver væk før arrangementet, kan du kontakte loppemarked@studenterhuset.com, så sender vi kvitteringen til dig igen.

Studenterhuset har intet ansvar for problemer, der skyldes kopiering eller videresalg af billetter.

Refundering

Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning af det konkrete loppemarkeds-arrangement.

I øvrigt gøres opmærksom på, at i henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 nr. 12″ er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Aflysning

Et event er aflyst, hvis arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i datoen, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes normalt ikke.

Forbehold

Studenterhuset forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris.

Studenterhuset tager forbehold for fejl i oplysninger om priser og for udsolgte loppemarkeder.

Studenterhuset forbeholder sig ret til at ændre på pladstildelingen.