Halvdelen af vores bestyrelse på fælles barvagt ved KU Festivalen 2021

Studenterhusets frivillige bestyrelse

Kunne du tænke dig at være en vores arbejde med studentertrivsel og bæredygtighed?

Studenterhusets Bestyrelse består af studerende som ønsker at være med til at præge og påvirke studietrivslen i København samt Københavns Universitets fremtidige og nuværende fokuspunkter.

Flertallet af os er studerende på Københavns Universitet, men bestyrelsen har desuden to pladser som kan besættes af studerende på andre uddannelsesinstitutioner eller kandidater fra et universitet.

Gennem dialog og tværfaglighed forsøger vi at være med til at skabe en studieby, som er inkluderende, bæredygtig og socialt givende for alle studerende. Vi har en særlig tilknytning til Københavns Universitet, men arbejder for at skabe en god studieby for alle.

Du vil blive en del af en bestyrelse, som arbejder på strategisk niveau i forhold til beslutninger om emner og projekter vedrørende studielivet og København som studieby. Vi sætter retningen for det arbejde som Studenterhusets ansatte og frivillige udfører.

Bestyrelsen mødes en gang om måneden, hvor nye aktiviteter, nyheder og hændelser vedrørende KU og studieliv bliver drøftet og potentielle forslag og handlinger udformes.

Bestyrelsen er en del af de KU-studerendes ansigt udadtil, og bestyrelsen deltager som studenterrepræsentanter i forskellige sammenhænge bl.a. til KU’s Årsfest i Operaen, nationale og internationale studieture og som frivillige på KU Festivalen, som Studenterhuset er medarrangør af.

Skriv en mail til forperson@studenterhuset.com , hvis du vi vide mere.