Actory er en legeplads, et værksted, et laboratorium og et fællesskab for studerende, der ønsker at skabe en bæredygtig forandring i den virkelige verden – både i det små og på den lange bane.

Actory kræver ingen specifikke faglige kompetencer eller den perfekte idé for at være en del af fællesskabet – Actory er for alle studerende, der ønsker at bidrage.

Actory sætter krav til studerende – du skal have et mål og en ambition med dit bidrag – og det skal gøre en bæredygtig forskel.

Actory samarbejder med virksomheder, offentlige organisationer og NGO’er og skaber virkelige problemstillinger, der gør en reel forskel.

Actory handler på vores holdninger

Actory er et sted, vi skaber sammen

Om Actory

Med støtte fra Københavns Universitet etablerer Studenterhuset et studenterstartet og -drevet rum, som understøtter studerende i at udvikle og gennemføre konkrete bæredygtighedsløsninger.

Actory understøtter Københavns Universitets beslutning om at finde tværfaglige samfundsløsninger, samt ambitionen om at involvere de studerende heri.

Via Actory inviteres både studerende fra Københavns Universitet og andre universitetsstuderende til på tværfaglig basis at medskabe, igangsætte og gennemføre bæredygtighedsaktiviteter; både internt på KU, men især i forhold til det omgivende samfund.

Actory vil fokusere på helt konkrete bæredygtige forandringer,  og skal både hjælpe studerende med problemkortlægning, løsningsudvikling og implementering.

Actory åbner virtuelt og fysisk i foråret 2021. Vil du allerede nu vide mere om, hvordan du som studerende eller samarbejdspartner kan være med – så følg os på facebook –  hvor vi løbende annoncerer events og muligheder for, at du kan engagere dig.

Du er også altid velkommen til at kontakte os på emd@studenterhuset.com og høre mere.

Samarbejdspartnere


Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Studenterhuset

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om Actory eller vil du gerne involveres?
Ellen-Margrethe Dahl-Gren, Leder af Actory
emd@studenterhuset.com
tlf: 31354383

Følg Actory på facebook

Copenhagen Sustainability Challenge

Copenhagen Sustainability Challenge er 2-dages event der fungerer som en udviklingsplatform for studerendes idéer, tiltag og forandringsvilje i forhold til bæredygtighed. Gennem eventet genererer vi et talerør, hvor de deltagende studerende kan præsentere deres idéer til beslutningstagere på Københavns Universitet, Københavns Kommune og andre repræsenterede organisationer, som alle beskæftiger sig med bæredygtighed.

Ved Copenhagen Sustainability Challenge skal studerende på 24 timer i teams løse udfordringer omkring bæredygtighed. Udfordringerne er reelle samfundsudfordringer med fokus på bæredygtighed, som stilles af en række private og offentlige organisationer. Det kompakte format på 24 timer understøtter studerende, som ønsker at bidrage med bæredygtige løsninger, men som i første omgang ikke selv har tid og overskud til at samle en projektgruppe og indgå i et længerevarende forløb.

Der vil efterfølgende være mulighed for, at de studerende kan arbejde videre med at realisere deres idéer – enten som samlet projektgruppe eller i en ny konstellation. Studenterhuset støtter op om det fortsatte arbejde – enten som en del Actory, eller ved at bringe gruppen videre til en relevant Innovation Hub i regi af Københavns Universitet eller hos en samarbejdspartner.

Copenhagen Sustainability Challenge afvikles næste gang d. 12. og 13. marts 2021.

Du kan læse mere her

Følg Copenhagen Sustainability Challenge på facebook